Premsa TMB

Últimes dades dels programes de vigilància de la salut dels empleats actius i jubilats de Metro

Un dels antics treballadors citats per l’empresa per la seva potencial exposició a l’amiant ha obtingut el reconeixement de malaltia professional per part de la Seguretat Social

L’amiant és el problema que més preocupa actualment els responsables de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La companyia és conscient i sensible a la inquietud que existeix a la plantilla per la salut. Per això, des del novembre del 2018 s’estan realitzant revisions mèdiques als treballadors que al llarg de la seva vida professional hagin pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant, exàmens que posteriorment s’han estès a antics treballadors.

D’aquesta sèrie de visites mèdiques que TMB ha promogut, com a col·laboració amb el sistema públic de salut, a personal jubilat o que ha causat baixa de l’àrea de Manteniment de Metro, se n’han completat 131, en les quals s’han trobat 8 casos de malalties relacionades amb una potencial exposició a l’amiant: 4 són alteracions pleurals i 4 més tumors broncopulmonars –comptant-ne 3 que ja venien diagnosticats–. Quatre casos més s’han derivat per a estudi. La informació dels diagnòstics confirmats pels especialistes es traslladarà al sistema públic perquè en faci el seguiment que pertoca.

D’altra banda, l’empresa ha tingut coneixement que l’INSS ha dictat una resolució positiva de reconeixement d’invalidesa permanent absoluta per malaltia professional (segons els criteris del Reial Decret 1299/2006) per a un antic empleat que ja estava diagnosticat amb un tumor broncopulmonar. En aquest sentit, és destacable que aquest reconeixement es basa en la informació i el dictamen de la visita mèdica realitzada arran de les citacions enviades des de l’empresa a antics empleats jubilats.

En l’últim any s’han substanciat tres procediments més de reclamació d’antics treballadors de Metro que s’han resolt en sentit contrari: una demanda judicial desestimada pel jutjat social 12 de Barcelona i dues reclamacions rebutjades per l’INSS.

Vigilància de la salut del personal actiu

D’altra banda, avui al Comitè de Seguretat i Salut de Metro s’ha actualitzat la informació sobre el programa de vigilància de la salut del personal actiu de Metro. A partir de les proves de diagnòstic per la imatge i la valoració dels especialistes externs, s’ha diagnosticat un nou cas de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant. Per tant, ara són 28 casos d’alteracions pleurals, per als quals s’ha recomanat un control periòdic més freqüent, i 1 cas —ja comunicat anteriorment— de carcinoma broncopulmonar, que ha seguit tractament i s’ha reintegrat a l’activitat laboral sense seqüeles.

La problemàtica de l’amiant a Metro s’està tractant en la negociació del conveni col·lectiu. La Direcció de TMB ha expressat als representants dels treballadors la seva voluntat d’implantar els mecanismes més adequats perquè puguin participar de formar activa en la gestió d’aquest tema.

Un pla integral de desamiantatge

La vigilància de la salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro de Barcelona. Fins ara s’han destinat a aquest pla 9,5 milions d’euros en contractacions de treballs de desamiantatge, consultories, analítiques i vigilància de la salut, sense comptar els 268 milions d’euros de la compra de 42 trens per substituir els més antics de les línies 1 i 3 de metro, en part dels quals s’ha detectat pintura amb contingut d’amiant.

També ha avançat la retirada de fibrociment de les dependències de la xarxa: fins ara se n’han retirat unes 133 tones i se n’han tractat 79 tones més, d’un total de 441 tones inventariades en forma de planxes, tubs i altres elements constructius. El pla de TMB és eliminar o confinar tot el fibrociment del metro en tres anys.

L’estiu passat es va realitzar una campanya d’anàlisis ambientals consensuada entre TMB i el grup de persones expertes creat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que ha confirmat l’absència de fibres d’amiant a l’aire de les estacions, túnels i trens. Per a la màxima fiabilitat i precisió, els mesuraments es van executar per primera vegada segons la norma internacional EN ISO 16000-7 i seguint la guia francesa GA X46-033, associada a la norma internacional esmentada. En cada punt de mostreig, els aparells van captar i filtrar 2.500 litres d’aire ambiental.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies