Premsa TMB

TMB manté l’alt ritme inversor el 2017 amb 83 milions d’euros per renovar actius de Metro i Bus

Les partides principals han servit per rejovenir la flota d’autobusos, posar al dia trams de vies i altres infraestructures del metro i rehabilitar cinc estacions

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha disposat l’any 2017 d’un pressupost d’inversions de 83 milions d’euros per efectuar millores als actius de les xarxes de metro i autobusos així com als sistemes tecnològics i de comunicacions de les àrees de negoci i de l’entorn corporatiu. Aquesta xifra, similar a la de l’any anterior, segueix suposant un increment del 90% respecte de les inversions efectuades el 2015, i del 250% respecte de la xifra del 2014.

Els dos últims anys s’ha recuperat la normalitat en la renovació d’actius de la companyia amb l’objectiu de rejovenir les flotes, assegurar el bon funcionament de les xarxes, millorar-ne l’eficiència energètica i en definitiva garantir una qualitat sostinguda del servei de transport.

Evolució de les inversions de TMB 2008-2017

Les inversions havien disminuït dràsticament a partir del 2010 coincidint amb la reducció del finançament del sistema de transport públic, fins a situar-se en una cota mínima de 19,5 milions d’euros en l’exercici 2014. Aquesta davallada va ser conseqüència de les mesures d’estalvi que TMB va haver d’aplicar per reduir les necessitats financeres de les empreses de Metro i Bus, la qual cosa va obligar a prioritzar les inversions i optimitzar els recursos disponibles.

La represa parcial del ritme inversor va començar el 2015, després que el novembre del 2014 les administracions competents en el transport públic de la regió de Barcelona firmessin l’acord de sanejament financer del sistema i es comprometessin a incrementar-hi les aportacions. Al mateix temps TMB i l’ATM establien un nou contracte programa que suposa una aportació global de 1.394,5 milions d'euros dels pressupostos públics per subvenir les necessitats del quadrienni 2014-2017.

La distribució de les inversions del 2017 per àmbits és la següent:

xifres en milions d’euros

 

Xarxa de Metro

37,036

Xarxa de Bus

31,542

Àrea de Tecnologia

11,946

Altres departaments

2,829

TOTAL INVERSIONS

83,354

 

Algunes de les inversions més importants realitzades aquest any o en curs de realització són les següents:

Renovació de la flota d’autobusos

La falta de recursos dels últims anys havia fet que s’alentís la substitució dels autobusos amb més antiguitat i per tant ha augmentat l’edat mitjana de la flota, que havia arribat a prop de 10 anys. La contractació de nous vehicles està corregint aquesta tendència (a finals del 2017 se situava en 9,3 anys), a més d’incrementar la qualitat ambiental de la flota, ja que s’estan seleccionant els models més nets que la indústria pot oferir per a cada necessitat.

Així, per a la renovació de flota corresponent al 2017 la comanda, realitzada després d’un concurs públic, consta de 83 autobusos: 54 articulats híbrids, 14 estàndards de gas natural comprimit, 8 cotxes de dos pisos per al Barcelona Bus Turístic i 7 autobusos articulats elèctrics.

L’import global de l’adquisició dels 83 vehicles ascendeix a 38,2 milions d’euros i la seva entrada en servei es produirà les pròximes setmanes.

Renovació de via a la línia 1 de metro

A l’agost TMB va rehabilitar integralment la via a la línia 1, entre les estacions de Baró de Viver i Fondo, a Santa Coloma de Gramenet. L’obra, per un import de 4,5 milions, va servir per corregir els efectes de les filtracions de l’alt nivell freàtic i substituir un aparell de via que havia arribat al final de la seva vida útil. L’actuació va incloure el desballestament de la via existent, la demolició del formigó que constitueix la solera de la via, la instal·lació de nous carrils, fixacions i travesses i el formigonat de la nova via.

Renovació de via a la línia 3 de metro

També s’han realitzat obres de renovació de vies en diferents trams de la línia 3 entre les estacions de Lesseps i Vall d’Hebron. L’actuació va incloure la retirada del balast vell i de les travesses, la col·locació de les travesses de formigó, l’aportació de nou balast i finalment la substitució del carril d’acer i la creació d’un nou drenatge de via. Al mateix temps es va substituir un aparell de via situat entre Penitents i Vall d’hebron. TMB hi ha invertit 2,7 milions d’euros.

Rehabilitació d’estacions de metro

Al llarg del 2017, s’han dut a terme les execucions de les obres de rehabilitació integral de tres estacions de metro (Besòs Mar L4, Paral·lel L2 i L3 i Passeig de Gràcia L3) i de les obres de condicionament d'andanes i altres zones de dues més (Universitat i Fondo, de la línia 1), per un import global de 8,26 milions d'euros. Els treballs han finalitzat o bé estan en fase d’últims acabats.

Les rehabilitacions integrals consisteixen a reconfigurar vestíbuls per aprofitar millor l'espai, substituir paviments, graons, sostres i revestiments de parets, millorar la il·luminació, renovar la senyalització informativa i el mobiliari i instal·lar barreres de control del tipus més efectiu on sigui necessari. En el disseny arquitectònic es procura distribuir els espais per facilitar els fluxos de persones, augmentar la sensació de lluminositat amb acabats de tonalitats clares i facilitar el manteniment posterior amb l'elecció de materials de resistència elevada.

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

En aquest àmbit s’estan aplicant les previsions del full de ruta del Pla Director de Tecnologies de TMB, dins del qual aquest any es desenvoluparan les actuacions següents, que sumen 10 milions d’euros:

  • Renovació tecnològica per obsolescència en infraestructura de la xarxa de comunicacions, en els sistemes de comunicacions de radiofreqüència i telefonia i en sistemes de videovigilància.
  • L’adequació dels sistemes embarcats de Bus i el sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) per a l’evolució dels sistemes de comunicació en temps real i els models operatius de la xarxa de bus (inclou el servei de Barcelona Wifi)
  • Sistemes per a la informació de servei a l’usuari, com la megafonia en estacions i els canals digitals
  • Sistemes d’informació (infraestructura de processament, emmagatzematge, monitorització d’operacions, analítiques, aplicacions per a l’operació...
  • Projecte de videovigilància embarcada al metro i wifi als dipòsits de Metro.
Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Seu corporativa de TMB / Foto: TMB
Evolució de les inversions de TMB 2008-2017

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies