Premsa TMB

TMB recupera el ritme inversor el 2016 amb 87 milions d’euros per renovar actius de Metro i Bus

Les partides principals estan servint per rejovenir la flota d’autobusos, posar al dia trams de vies i altres infraestructures del metro, i rehabilitar cinc estacions

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha disposat aquest any 2016 d’un pressupost d’inversions de 87 milions d’euros per efectuar millores als actius de les xarxes de metro i autobusos així com als sistemes tecnològics i de comunicacions de les àrees de negoci i de l’entorn corporatiu. Aquesta xifra suposa un increment del 90% respecte de les inversions efectuades el 2015, i del 250% respecte de la xifra del 2014.

S’ha recuperat així la normalitat en la renovació d’actius de la companyia amb l’objectiu de rejovenir les flotes, assegurar el bon funcionament de les xarxes, millorar-ne l’eficiència energètica i en definitiva garantir una qualitat sostinguda del servei de transport.

Les inversions havien disminuït dràsticament a partir del 2010 coincidint amb la reducció del finançament del sistema de transport públic, fins a situar-se en una cota mínima de 19,5 milions d’euros l’exercici 2014. Aquesta davallada és conseqüència de les mesures d’estalvi que TMB va haver d’aplicar per reduir les necessitats financeres de les empreses de Metro i Bus, la qual cosa va obligar a prioritzar les inversions i optimitzar els recursos disponibles.

La represa parcial del ritme inversor va començar el 2015, després que el novembre del 2014 les administracions competents en el transport públic de la regió de Barcelona firmessin l’acord de sanejament financer del sistema i es comprometessin a incrementar-hi les aportacions. Al mateix temps TMB i l’ATM establien un nou contracte programa que suposa una aportació global de 1.394,5 milions d'euros dels pressupostos públics per subvenir les necessitats del quadrienni 2014-2017.

La distribució de les inversions del 2016 per àmbits és la següent (en milions d'euros):

Xarxa de Metro 37,173
Xarxa de Bus 35,234
Àrea de Tecnologia 11,955
Altres departaments 2,738
TOTAL INVERSIONS 87,100

Algunes de les inversions més importants realitzades aquest any o en curs de realització són les següents:

Renovació de la flota d’autobusos

La falta de recursos dels últims anys ha fet que s’alenteixi la substitució dels autobusos amb més antiguitat i per tant ha augmentat l’edat mitjana de la flota, que se situa en 9,6 anys. La contractació de nous vehicles està corregint aquesta tendència, a més d’incrementar la qualitat ambiental de la flota, ja que s’estan seleccionant els models més nets que la indústria pot oferir per a cada necessitat.

Així, per a la renovació de flota corresponent a aquest 2016 la comanda, realitzada després d’un concurs públic, consta de 50 autobusos híbrids, dels quals 40 són articulats i 10 estàndard, a banda de 18 cotxes estàndard de gas natural comprimit i 10 cotxes de dos pisos per al Barcelona Bus Turístic.

L’import global de l’adquisició dels 78 vehicles ascendeix a 30,6 milions d’euros i la seva recepció s’està produint entre novembre i desembre, amb la previsió que puguin incorporar-se a la flota activa a principis de l’any vinent.

Renovació de via a la línia 2 de metro

A l’agost TMB va rehabilitar integralment 3,3 quilòmetres de via a la línia 2, entre les estacions de Verneda, a Sant Adrià de Besòs, i Pep Ventura, a Badalona. L’obra, per un import de 4,3 milions, va servir per corregir els efectes de les filtracions de l’alt nivell freàtic i substituir un aparell de via que havia arribat al final de la seva vida útil. L’actuació va incloure el desballestament de la via existent, la demolició del formigó que constitueix la solera de la via, la instal·lació de nous carrils, fixacions i travesses, i el formigonat de la nova via. També es van renovar 1,8 quilòmetres del drenatge del túnel.

Ha estat l’obra de via de més envergadura realitzada per TMB els últims anys.

Tram de via ja renovada / Foto: TMB

Renovació de via a la línia 4 de metro

Des de l’octubre s’estan realitzant obres de renovació de vies en un tram de la línia 4 entre les estacions de Barceloneta i Ciutadella / Vila Olímpica. Són 900 metres de túnel en què tant el carril com les travesses i el balast s’havien degradat per efecte de les filtracions i havien de ser substituïts.

En l’obra, que es realitza a les nits en les hores en què no hi ha circulació de trens, s’estan utilitzant unes noves travesses de formigó de disseny propi, que reprodueixen les dimensions de les travesses clàssiques de fusta existents.

L’actuació inclou la retirada del balast vell i de les travesses, la col·locació de les travesses de formigó, l’aportació de nou balast i finalment la substitució del carril d’acer i la creació d’un nou drenatge de via. També se substitueix l’aparell de via de Barceloneta. Els treballs duraran fins al gener i TMB hi inverteix 2,7 milions d’euros.

Rehabilitació d’estacions de metro

Des del novembre estan en curs les obres de rehabilitació integral de tres estacions de metro i les obres de condicionament d'andanes i altres zones de dues més, per un import global de 8,26 milions d'euros. Els treballs de més envergadura tenen lloc a Passeig de Gràcia (línia 3), Paral·lel (línies 2 i 3) i Besòs Mar (línia 4), mentre que Universitat i Fondo (línia 1) són reformades parcialment.

Les rehabilitacions integrals consisteixen a reconfigurar vestíbuls per aprofitar millor l'espai, substituir paviments, graons, sostres i revestiments de parets, millorar la il·luminació, renovar la senyalització informativa i el mobiliari i instal·lar barreres de control del tipus més efectiu on sigui necessari. En el disseny arquitectònic es procura distribuir els espais per facilitar els fluxos de persones, augmentar la sensació de lluminositat amb acabats de tonalitats clares i facilitar el manteniment posterior amb l'elecció de materials de resistència elevada.

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

En aquest àmbit s’estan aplicant les previsions del full de ruta del Pla Director de Tecnologies de TMB, dins del qual aquest any es desenvoluparan les actuacions següents, que sumen 9,1 milions d’euros:

  • Renovació tecnològica per obsolescència en infraestructura de la xarxa de comunicacions, en els sistemes de comunicacions de radiofreqüència i telefonia i en sistemes de de videovigilància.
  • L’adequació dels sistemes embarcats de Bus i el sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) per a l’evolució dels sistemes de comunicació en temps real i els models operatius de la xarxa de bus (inclou el servei de Barcelona Wifi)
  • Sistemes per a la informació de servei a l’usuari, com la megafonia en estacions i els canals digitals
  • Sistemes d’informació (infraestructura de processament, emmagatzematge, monitoració d’operacions, analítiques, aplicacions per a l’operació...
Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Tram de via ja renovada / Foto: TMB
Evolució de les inversions a Autobusos
Evolució de les inversions a Metro
Un dels autobusos híbrids articulats adquirits dins del pressupost d'inversions 2017 / Foto: TMB
Tall de veu: Mercedes Vidal explica les inversions de TMB el 2016

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies