Premsa TMB

Actualització sobre els programes de vigilància de la salut dels empleats i jubilats de Metro

S’han realitzat revisions mèdiques a 1.056 membres actius de la plantilla i a 141 dels que han causat baixa els últims 15 anys.

En el context de la política de prevenció i protecció de la salut de la plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), des del novembre del 2018 s’estan realitzant revisions mèdiques al personal que al llarg de la seva vida professional hagin pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant, exàmens que posteriorment s’han estès a antics treballadors/es.

D’aquesta sèrie de visites mèdiques que TMB ha promogut, com a col·laboració amb el sistema públic de salut, al personal jubilat o que ha causat baixa de l’àrea de Manteniment i Projectes de Metro els últims 15 anys, se n’han completat 141, en les quals s’han trobat 15 casos d’afectacions o malalties relacionades amb una potencial exposició a l’amiant: 7 són alteracions pleurals, 6 més, tumors broncopulmonars –comptant-ne 4 que ja venien diagnosticats–, i 2 fibrosis pulmonars (asbestosis). La informació dels diagnòstics confirmats pels especialistes es trasllada al sistema públic perquè en faci el seguiment que pertoca.

Aquesta informació s’ha aportat avui al Comitè de Salut i Seguretat de Metro, dins del seguiment regular que s’hi fa dels plans de contingència i les mesures de prevenció en relació amb el problema dels materials amb contingut d’amiant.

Vigilància de la salut del personal actiu

Pel que fa al programa de vigilància de la salut del personal actiu de Metro, s’han realitzat les revisions a les 1.056 persones incloses, sense cap novetat respecte de la informació facilitada anteriorment: 28 casos de manifestacions pleurals, que requereixen control però no tractament, i un de carcinoma broncopulmonar ja tractat. Recentment d’un d’aquests 28 casos s’ha notificat la seva incapacitat temporal per malaltia professional en període d’observació a l’espera de confirmació diagnòstica. Aquestes persones seguiran dins del programa i estan començant a ser visitades novament quan ho aconsellen els especialistes i el servei de prevenció propi.

D’altra banda, tots els estudis higiènics personals i dels llocs de treball de les persones de l'empresa de Metro a qui s'ha detectat alguna afectació relacionada amb exposició a l'amiant, han donat negatiu: s'ha confirmat així que aquests empleats no estan exposats a risc professional per inhalació de fibres d'amiant.

No obstant això, i atenent a raons de benestar laboral, l’empresa ha obert la porta a modificar alguna de les seves condicions de treball actuals. Aquesta possibilitat s'ha analitzat en cada departament amb els interessats que voluntàriament ho han manifestat, amb el resultat de vuit acords d’adaptació de les seves condicions de treball o trasllat de lloc de treball.

Aquest procés i en general la problemàtica de l’amiant a Metro s’està tractant en la negociació del conveni col·lectiu. La Direcció de TMB ha expressat als representants dels treballadors la seva voluntat d’implantar els mecanismes més adequats perquè puguin participar de formar activa en la gestió d’aquest tema.

Un pla integral de desamiantatge

La vigilància de la salut, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro de Barcelona. Fins ara s’han compromès per a aquest pla 9,7 milions d’euros en contractacions de treballs de desamiantatge, consultories, analítiques i vigilància de la salut, sense comptar els 268 milions d’euros de la compra de 42 trens per substituir els més antics de les línies 1 i 3 de metro, en part dels quals s’ha detectat pintura amb contingut d’amiant.

També ha avançat la retirada de fibrociment de les dependències de la xarxa: fins ara se n’han retirat unes 138 tones i se n’han tractat 79 tones més, d’un total de 441 tones inventariades en forma de planxes, tubs i altres elements constructius. L’estiu vinent està previst rehabilitar la coberta del taller de la Sagrera, part de la qual conté planxes de fibrociment, amb les màximes mesures de seguretat i amb un procés previ d’informació i participació amb el Districte i els veïns. El pla de TMB és eliminar o confinar tot el fibrociment del metro en tres anys.

L’estiu passat es va realitzar una campanya d’anàlisis ambientals consensuada entre TMB i el grup de persones expertes creat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que ha confirmat l’absència de fibres d’amiant a l’aire de les estacions, túnels i trens. Per a la màxima fiabilitat i precisió, els mesuraments es van executar per primera vegada segons la norma internacional EN ISO 16000-7 i seguint la guia francesa GA X46-033, associada a la norma internacional esmentada. En cada punt de mostreig, els aparells van captar i filtrar 2.500 litres d’aire ambiental.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies