Premsa TMB

L’aire de la xarxa de metro supera les anàlisis més exhaustives i precises

Donen negatiu totes les mostres ambientals recollides a les estacions i túnels amb les tècniques més exigents per a la detecció d’amiant

La campanya d’anàlisis consensuada entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el grup de persones expertes creat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmat l’absència de fibres d’amiant a l’ambient de la xarxa de metro, segons els resultats de les mostres recollides les últimes setmanes en estacions, túnels i trens.

Les anàlisis, realitzades per la consultoria especialitzada ACM 2020, i que properament seran traslladades als membres del grup de persones expertes de l’ASPB per a la seva valoració definitiva, indiquen que en cap de les mostres s’ha detectat presència de fibres d’amiant.

Les mostres analitzades corresponen a cinc punts diferents de les estacions de Catalunya i Torrassa, de la línia 1, i Passeig de Gràcia i Liceu, de la línia 3, seleccionades pel fet de tenir les condicions ambientals més desfavorables (per antiguitat de construcció, configuració, antiguitat dels trens que hi passen o presència de fibrociment en la infraestructura) i una elevada utilització. En total es van obtenir vint mostres, que han estat analitzades per microscòpia electrònica de transmissió (TEM), segons els criteris establerts pel grup de persones expertes creat per l’ASPB,

Per a la màxima fiabilitat i precisió, els mesuraments es van executar per primera vegada segons la norma internacional EN ISO 16000-7 i seguint la guia francesa GA X46-033, associada a la norma internacional esmentada. En cada punt de mostreig, els aparells van captar i filtrar un total de 2.500 litres d’aire ambiental.

En cap dels punts de mostreig no s’ha trobat cap fibra d’amiant. No obstant i a causa de l’acumulació de pols en dos dels cinc mostrejos fets a l’estació de Catalunya, ACM 2020 recomana repetir-los, cosa que, seguint la norma francesa, s’hauria de fer extensible a tots els 5 punts de mostreig d’aquesta estació.

Mostres d’aire i materials sòlids

El mostreig en estacions ja disposa de dades d’anàlisi d’aire i materials sòlids susceptibles de contenir fibres d’amiant. Aquest mostreig forma part dels que s’han dut a terme des del maig passat en zones d’accés públic de la xarxa de metro, com a part del programa de vigilància ambiental de TMB. Les mostres de sòlids s’han recollit en els filtres d’aire del sistema de ventilació dels trens, la pols dels túnels i l’estrat del balast (la grava que envolta les vies i les travesses). Els resultats de les anàlisis amb microscòpia electrònica de les 69 mostres de materials sòlids obtingudes també confirmen l’absència de fibres d’amiant en aquests elements.

Com es va informar l’abril passat, l’objectiu d’aquesta campanya era complementar i eventualment ratificar els resultats obtinguts amb microscòpia òptica, tal com estableix la normativa laboral actual, en les 485 anàlisis de mostres d’aire ambiental, aire personal i materials sòlids captades en tot tipus d’espais que ha realitzat TMB anteriorment, amb resultats sempre per sota del valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant.

A l’espera de la valoració definitiva per part del grup de persones expertes a principis de setembre, aquests resultats apunten que les condicions ambientals de la xarxa de metro de Barcelona que s’han analitzat són segures per a les persones usuàries i el personal de l’empresa. Els documents amb els resultats dels estudis es poden consultar a la web de l’amiant de TMB. 

Després dels resultats de la campanya d’anàlisis ambientals, TMB es referma en la voluntat de continuar tractant de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro i de cooperar amb les administracions competents i amb els representants dels treballadors i treballadores per donar-hi la millor resposta.

El pla de desamiantatge de la xarxa de metro avança, i així recentment s’ha adjudicat la compra dels 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3 –en part dels quals s’ha detectat pintura amb contingut d’amiant–. Pel que fa al fibrociment, fins ara se n’han retirat unes 108 tones, i en queden unes 293, equivalents al 0,007% del fibrociment instal·lat a Catalunya. El pla de TMB és eliminar o confinar tot el del metro en tres anys.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge d'un dels aparells captadors a l'estació Passeig de Gràcia (L3) / Foto: Pep Herrero
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies