Torre Barró Vallbona

Andana de Can Cuiàs amb les portes automàtiques / Foto: Arxiu TMB
Estació de Torre Baró / Vallbona de la línia 11 de metro / Foto: Arxiu TMB