TMB

Autobús Volvo 7900 híbrid, de 18 metres, a la terminal de Zona Universitària de la línia 7 / Foto: Pep Herrero
Mercedes Vidal, presidenta de TMB / Foto: ACN
Repartiment de fullets a la parada Passeig de Valldaura - Font d'en Canyelles / Foto: Miguel Ángel Cuartero