Oriol Pàmies

El metro de Barcelona, exemple d'ús avançat de tècniques geomàtiques

L'aplicació de l'escaneig làser i la fotogrametria ha produït una topografia d'alta qualitat que ajuda a gestionar millor la infraestructura. Una revista científica publica un resum del projecte.

Què pot aportar la ciència a la gestió de  grans infraestructures? El metro de Barcelona ha demostrat que se'n pot treure força profit, després de l'experiència innovadora d'aplicació de la geomàtica per a l'obtenció d'una topografia de màxima qualitat.

El terme geomàtica fa referència al conjunt de ciències en les quals s'integren els mitjans per a la captura, tractament, anàlisi, interpretació, difusió i emmagatzematge d'informació geogràfica. També anomenada informació espacial o geoespacial, ha estat aplicada amb èxit en un projecte pioner conduït per la unitat de Projectes d'Infraestructura de Metro i l'empresa COMSA.

Pel seu caràcter innovador i perquè estigui a l'abast general, la descripció detallada del projecte ha estat publicada recentment en forma d'article tècnic en una publicació especialitzada en temes científics, en anglès, article en el qual ha col·laborat la Universitat Politècnica de Catalunya.

Una infraestructura extensa i complexa

A grans trets, Metro es va plantejar la necessitat de tenir un coneixement exhaustiu i precís de les característiques i els elements que constitueixen la infraestructura de la xarxa, integrada per 119 quilòmetres de túnels de línia i 141 estacions, amb tots els seus equipaments, vies i instal·lacions, més els túnels de servei, pous de ventilació, senyals, sistemes d'energia, etcètera. Un coneixement dificultat per la profunditat, la baixa il·luminació i la impossibilitat de treballar amb sistemes de posicionament via satèl·lit. El que la cartografia convencional no podia aportar s'ha aconseguit mitjançant l'escaneig làser i la fotogrametria cinemàtica, per aconseguir una precisió de centímetres.

Gràcies a aquest projecte, desenvolupat entre el 2007 i el 2010, Metro de Barcelona va obtenir un registre continu del continent i el contingut dels túnels i les estacions, de manera que cada especialista tècnic pot extreure la informació necessària a l'oficina, comparar dades i consultar el model i les fotografies quan es requereix nova informació. Tenir la infraestructura ben topografiada i unes dades excel·lents genera avantatges en la gestió de la infraestructura que al capdavall repercuteixen en una millor conservació i un millor servei.

Mesuraments en un túnel del metro de Barcelona / Foto: TMB
Estació topogràfica, per a mesurar la xarxa de suport a la resta dels treballs / Foto: TMB

Col·locació d'una placa de quilometratge / Foto: TMB
Col·locació d'una placa de quilometratge / Foto: TMB

Vehicle equipat amb els sistemes inercials i de posicionament cinemàtic / Foto: TMB
Vehicle equipat amb els sistemes inercials i de posicionament cinemàtic / Foto: TMB

 

Darrera modificació: 
20.04.2017
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies