Històric

Rètol antic a l'andana de l'estació de Paral·lel de la línia 3 / Foto: TMB
Imatge
façana del restaurant Mala Hierba amb el rètol recuperat / Foto: Xavi Casinos
Place Monge, 1987 (Dolorès Marat, © Courtesy Dolorès Marat & Galerie Françoise Besson–326, 332)
Pregunta històrica / Font: TMB
Pregunta històrica / Font: TMB
Pregunta històrica / Font: TMB
Imatge de dues unitats del Tramvia Blau / Foto: Elisenda Pons (El Periódico)
Pregunta històrica / Font: TMB
Pregunta històrica / Font: TMB
Cotxe R263 a l'estació de Bordeta