Oriol Pàmies

Busair, un projecte pioner per mesurar com es respira a l'interior dels autobusos

S'està desenvolupant  el projecte Busair d'estudi de la qualitat de l'aire als autobusos de Barcelona. Per això podem veure equips de presa de mostres a bord d'alguns busos: són essencials per fer la caracterització fisicoquímica i biològica de l'ambient interior.

L'Equip d'Investigació de Qualitat de l'Aire de l'IDAEA-CSIC i TMB col·laboren una altra vegada, després de tirar endavant el projecte Improve LIFE de mesurament i millora de la qualitat de l'aire a la xarxa de metro.  Des de primers d'any s'està realitzant un programa de mostreig i anàlisi centrat en la caracterització fisicoquímica i biològica de l'aire que respirem en els autobusos, mitjançant el mesurament simultani de gasos (CO2, CO, NO2) i partícules inhalables.

Es tracta d'un estudi pioner, ja que no n'hi ha cap de semblant sobre el microambient a l'interior d'autobusos de transport públic que hagi adoptat aquest enfocament integral i multidisciplinari, combinant el mesurament de contaminants, l'anàlisi química de components inorgànics de PM2.5 i l'estudi detallat dels bioaerosols presents en l'aire dins de l'autobús. El Ministeri d'Economia i Competitivitat hi dona suport.

Pels investigadors de l'IDAEA-CSIC el sistema d'autobusos de Barcelona és d'especial interès per diverses raons: sobretot per la composició mixta de la flota, amb cotxes dièsel modificats, de gas natural, híbrids i elèctrics, així com per l'esquema de xarxa de base ortogonal que s'està implantant. També esperen comprovar l'efecte de les mesures que s'apliquin per reduir les emissions del trànsit a Barcelona i l'àrea metropolitana.

Per al projecte, que s'allargarà tres anys, s'utilitzen equips portàtils capaços de mesurar un ampli rang de paràmetres, incloent-hi el nombre i la mida de les partícules ultrafines, concentracions de PM10, PM2.5 i PM1, la composició química de PM2.5, el carboni negre, compostos orgànics volàtils, CO, CO2, NO2, NH3, temperatura i humitat relativa, i concentracions i tipologia de bioaerosols.

 L'objectiu principal del projecte és reunir la més gran base de dades obtinguda fins ara sobre les condicions atmosfèriques a l'interior d'autobusos públics urbans identificant les principals fonts de contaminació i desenvolupant un protocol que resumeixi la millor metodologia per maximitzar la qualitat de l'aire per als passatgers.

Presa de mostres en un autobús de la línia 33 / Foto: Pep Herrero (TMB)
Presa de mostres en un autobús de la línia 33 / Foto: Pep Herrero (TMB)

Aparell de mesura utilitzat en el projecte Busair / Foto: Pep Herrero (TMB)
Aparell de mesura utilitzat en el projecte Busair / Foto: Pep Herrero (TMB)

 

Darrera modificació: 
04.07.2017

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies