Altres

Pantògraf d'un autobús elèctric encaixant en el carregador a la cotxera / Foto: Pep Herrero
Imatge ús KanGo!
El formigó vist distintiu de l'arquitectura de Parc Logístic / Foto: Pep Herrero​
Senyalització de disponibilitat de telefonia mòbil en una estació de metro / Foto: Pep Herrero
Cartell de la conferència d'Alamys que tindrà lloc a Màlaga
Vistes de la Font Màgica de Montjuïc a bord del bus / Foto: Pep Herrero
Estació Magallanes del metro de Santiago de Xile / Foto: Metro de Santiago
Imatge del túnel des de la cabina del tren / Foto: Keystone