RSC

Imatge passadís Ciutadella / Vila Olímpica / Foto: Pep Herrero (TMB)
Promo d'Escena 25 / Imatge: web Sant Cugat Informa