Redacció

El 80% dels usuaris de bus de Barcelona viatgen amb intervals de 8 minuts o menys

Un cop finalitzat el projecte de la nova xarxa de bus, l’Ajuntament i TMB es plantegen continuar guanyant regularitat, revisar el servei de proximitat i de cap de setmana i millorar els intercanvis.

El 80% dels usuaris d'autobús de Barcelona viatgen actualment amb intervals de pas de vuit minuts o inferiors, després que hagi finalitzat la implantació de la nova xarxa de bus el novembre passat. És un indicador de l’èxit de la malla de 28 línies d’altes prestacions i de la reestructuració global de la xarxa, que tant l’Ajuntament com TMB es plantegen continuar vetllant perquè sigui cada vegada més eficaç i més útil per als ciutadans.

Les 28 línies de la nova xarxa de bus —17 de verticals, 8 d’horitzontals i 3 de diagonals— transporten el 60% dels usuaris d'autobús, cobreixen el 95% del territori de la ciutat i es poden combinar mitjançant 125 àrees d'intercanvi. Amb prestacions semblants, hi ha deu línies convencionals que transporten un altre 20% del passatge: 7, 33, 47, 34, 27, 24, 54, 6, 22 i 70.

Si fins al 2012 la utilització dels autobusos de TMB anava en declivi, des d’aleshores ha remuntat, sobretot des del 2015, fins a la fita dels 202,9 milions de validacions l’any passat. Les línies de la nova xarxa (exceptuant les posades en marxa o modificades el 2018) han tingut un creixement de passatge superior al 15% des de la seva entrada en servei. Les que han augmentat més el nombre d’usuaris són:

  • V7, Plaça Espanya - Sarrià, amb un augment de passatge del 166% des del 2012.
  • V5, Mare de Déu de Port - Pedralbes, amb un augment de passatge del 84% des del 2017.
  • V27, Passeig Marítim - Canyelles, amb un augment de passatge del 64% des del 2014.
  • H6, Zona Universitària - Onze de Setembre, amb un augment del 66% des del 2012.
     

En xifres absolutes, les línies que transporten més viatgers diàriament són tres d'horitzontals que cobreixen la part alta de la ciutat: H6, H4 i H8, per aquest ordre.

Elevada valoració dels usuaris

El comportament de la demanda és coherent amb la valoració que els usuaris en fan. L’Estudi de Percepció del Client del 2018 atorga a la nova xarxa de bus una puntuació de 8,01, lleugerament per sobre del 7,72 que rep la xarxa convencional. És la nota de satisfacció global més alta des del 2008. Els conceptes més ben valorats són la rapidesa, els intervals de pas, la informació del temps de pas i gestió de les incidències, la informació en el bus i en les marquesines i la connexió intermodal.

La reestructuració de la xarxa de bus per fer-la més intuïtiva i cobrir millor el territori ha anat aparellada els últims anys amb un increment net de servei, de 66 vehicles més els dies feiners, i una reconversió ambiental de la flota, que cada vegada és més neta. La informació de servei i la senyalització han fet un salt endavant per mirar d’acompanyar els usuaris al llarg del viatge: el 70% dels viatgers disposa d'informació en temps real a les parades.

També ha estat destacable l’actuació sobre la infraestructura. Durant tot el procés de desplegament de la nova xarxa de bus s’han fet un total de 809 actuacions de millores a les parades: renovacions de marquesines, actuacions de millora de l’accessibilitat, implantació de nous encaminaments, millora de paviments, adequació d’escocells, etc.

Més de 200 quilòmetres de carril bus

Per millorar el pas de l’autobús s’han delimitat, des del 2015, 43,7 quilòmetres de nous carrils reservats, fins als 207 quilòmetres, i s’han creat dobles carrils bus a la Gran Via i la Diagonal, carrils bus contrasentit i girs exclusius. En 65 cruïlles s’han efectuat actuacions semafòriques per facilitar la circulació dels autobusos.

Un cop finalitzada la implementació de la nova xarxa de bus, l’Ajuntament de Barcelona i TMB continuaran treballant per fer el seguiment i la consolidació de tota la xarxa. Entre les línies de treball previstes hi ha: guanyar regularitat, incrementar el servei allà on hi hagi més demanda, millores a les línies de bus de proximitat, revisió del servei els caps de setmana, millores per facilitar l’ús de la xarxa als col·lectius amb diversitat funcional i gent gran, anàlisi del funcionament de les àrees d’intercanvi i aplicació de millores.

Darrera modificació: 
06.03.2019
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies