Premsa TMB

TMB crea el Consell Assessor per canalitzar i reforçar el diàleg amb la societat

El nou òrgan consultiu incidirà positivament en la gestió de l’empresa i participarà en l’elaboració del futur Pla Estratègic 2025, actualment en curs

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha constituït el seu Consell Assessor amb l’objectiu principal d’afavorir un diàleg permanent amb els grups d’interès del seu entorn que contribueixi a millorar la gestió de l’empresa. El nou òrgan, que celebrarà aquesta tarda la seva reunió de constitució, està integrat per 22 persones de reconegut prestigi i experiència, representants de les organitzacions i sectors més significatius de la societat de la metròpolis Barcelona.

La iniciativa de crear el Consell Assessor s’emmarca en el compromís de TMB amb la ciutadania a la qual presta un servei de transport col·lectiu reconegut per la seva eficàcia. El nou òrgan consultiu permetrà concretar aquest compromís establint lligams amb les organitzacions que estructuren la societat per mantenir-hi un diàleg obert i permanent i obtenir així una visió externa enriquidora, fruit del debat de les diferents propostes i de la diversitat de punts de vista, cosa que al capdavall ha de repercutir en una gestió més afinada i millors resultats.

Les persones que integren el Consell Assessor de TMB hi són a títol voluntari i no remunerat. Aquests són els 22 components (24 comptant la presidència, que recau en la presidenta de l’empresa, Rosa Alarcón, i la vicepresidència, que correspon al conseller delegat, Gerardo Lertxundi) per als pròxims quatre anys, agrupats per àmbits:

Enginyeria i tecnologia

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Societat Catalana de Tecnologia

 

Degà: Oriol Altisench

Degà: Josep Canós

Presidenta: Núria Salán

Infraestructures

Port de Barcelona

Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat

Consorci de la Zona Franca


Cercle d’Infraestructures

 

Presidenta: Mercè Conesa

Directora: Sonia Corrochano

Delegat especial de l’Estat: Pere Navarro

President: Pere Macias

Socioeconòmic

Fira de Barcelona

Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País

GSMA

Foment del Treball Nacional

PIMEC

Consell Econòmic i Social

Barcelona Global

UGT

CCOO


Director general: Constantí Serrallonga

President: Miquel Roca Junyent

Head of Events: Eulàlia Ripoll

President: Josep Sánchez Llibre

President: Antonio Cañete

President: Juan José Casado

Presidenta: Aurora Catà

Secretari general: Camil Ros

Secretari general: Javier Pacheco

Mobilitat

RACC

Associació per a la Promoció del Transport Públic

 

President: Josep Mateu

President: Adrià Ramírez

Social

Taula del Tercer Sector

ONCE

Federació ECOM

 

Presidenta: Francina Alsina

Delegat a Catalunya: Enric Botí

President: Antonio Guillén Martínez

Cultura

Gran Teatre del Liceu

 

President: Salvador Alemany

A partir d’avui, els membres del Consell Assessor seran convidats regularment (almenys dues vegades l’any) a compartir el seu coneixement, fer propostes i, en definitiva, aportar valor a les decisions estratègiques de TMB.

Primera reunió del Consell Assessor, que va tenir format mixt, presencial i virtual / Foto: Pep Herrero (TMB) 
Primera reunió del Consell Assessor, que va tenir format mixt, presencial i virtual / Foto: Pep Herrero (TMB)

Cap al Pla Estratègic TMB 2025

En aquest sentit, la constitució del Consell coincideix amb un procés de reflexió dins de TMB per identificar els seus reptes de futur i definir la direcció cap a on es vol projectar en l’horitzó de l’any 2025, reflexió a la qual seran convidats a participar els membres del nou òrgan consultiu, igual que el Consell d’Administració, les administracions de l’entorn, els equips tècnics i la representació sindical de les empreses del grup. El resultat serà un nou Pla Estratègic, per al qual s’han fet ja alguns passos significatius.

En la fase preliminar, s’ha dut a terme un estudi comparatiu o de benchmarking amb els operadors de transport de grans ciutats europees com Madrid, Berlín, Londres, París i Milà, i s’han redefinit la missió, la visió i els valors del Grup TMB com a proveïdor de serveis integrals de mobilitat que vol ser referent per la seva qualitat, innovació, eficiència, implicació en la sostenibilitat i compromís social.

Abans d’abordar la fase propositiva del Pla Estratègic, se n’han definit els eixos que s’hauran de desenvolupar i que són els següents:

  • Serveis de mobilitat. Millora de les xarxes de metro i bus. Incrementar l’eficiència, així com la qualitat de l’oferta en tot l’àmbit metropolità, millorant les infraestructures i potenciant la intermodalitat amb la incorporació de nous serveis de mobilitat personal i compartida, d’última i primera milla, aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies.
  • Nous negocis. Aconseguir fonts d’ingressos alternatives i complementàries, potenciant els ingressos no tarifaris i tarifaris vinculats als productes TMB i fomentant la participació de l’empresa en negocis internacionals.
  • Persones. Crear una nova cultura d’empresa de TMB en què les persones siguin l’eix essencial de l’activitat, fomentant el treball en equip i el talent de cadascú.
  • Societat. Compromís total de TMB amb la societat i l’entorn en el qual opera, amb especial èmfasi en la responsabilitat social, el desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030, així com l’accessibilitat universal, el civisme, la convivència i l’increment de la seguretat.
  • Sostenibilitat i medi ambient. La sostenibilitat i el medi ambient són un eix prioritari de les actuacions de TMB, que es concretarà desplegant polítiques d’estalvi energètic i impulsant flotes i infraestructures sostenibles.
  • Eficiència i eficàcia. TMB ha de ser referent en el control i la gestió pública responsable.
  • Transformació digital. La digitalització és el mitjà pel qual TMB ha de millorar els serveis de transport públic en tots els seus àmbits interns i externs, com l’operació i el manteniment, així com la gestió dels seus processos interns i l’atenció i servei als clients.
  • Valors i cultura. TMB ha d’impulsar la transparència com a eix institucional, amb una cultura d’avaluació i rendiment, millora de l'autonomia i assumpció de responsabilitats, en què prevalguin els valors d’igualtat, integritat, honestedat i respecte, amb vocació i compromís de servei públic.
  • Entorns institucionals. Cal elevar la bona reputació de TMB i aportar a la societat la participació activa en els òrgans de decisió de mobilitat impulsant propostes, incentivant o creant projectes d’investigació amb altres partners i institucions, i fomentant els contactes internacionals.

El procés consultiu i participatiu al voltant del Pla Estratègic TMB 2025 es desenvoluparà al llarg dels pròxims dos mesos, aproximadament, al final dels quals serà presentat públicament.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Presentació Pla Estratègic TMB 2025 en PDF
Primera reunió del Consell Assessor, que va tenir format mixt, presencial i virtual / Foto: Pep Herrero (TMB)

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies