Premsa TMB

TMB adjudica l'explotació de la publicitat en autobusos per als pròxims tres anys i mig

El nou contracte, que ha d'entrar en vigor l'octubre vinent, suposarà una aportació anual mínima de 8,7 milions d'euros per finançar el transport públic

El Comitè de Contractació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha resolt adjudicar a Exterion Media Spain, SAU, la gestió dels serveis de publicitat de la flota d’autobusos per als pròxims tres anys i mig, com a resultat d’un concurs públic iniciat el juny passat. El nou contracte serà efectiu l’octubre vinent, un cop formalitzat per les dues parts, i substitueix el vigent amb el Grup Promedios, que s’havia iniciat l’any 2009.

El nou exclusivista s’ocuparà de la publicitat estàtica (interior i exterior) i audiovisual de la flota convencional d’autobusos de TMB, així com de la publicitat estàtica dels vehicles del Barcelona Bus Turístic (que fins ara es gestionava internament) i la publicitat en format digital del conjunt de la flota, integrada per 1.140 vehicles de diferents tipologies. Segons les condicions del concurs, la publicitat destinada a tots aquests suports s’acomodarà, en tot el seu contingut i formalitat, a les disposicions dictades en l’àmbit europeu, nacional, autonòmic i local pels organismes competents.

La licitació s’ha desenvolupat pel procediment obert harmonitzat i hi han participat tres empreses especialitzades del sector de la publicitat. Finalment l’adjudicació ha estat per a l’oferta amb la puntuació més alta en la suma de criteris tècnics i proposta econòmica. En concret, la gestió d’Exterion aportarà a TMB almenys 30,6 milions d’euros en els tres anys i mig de vigència del contracte, és a dir, uns 8,7 milions d’euros anuals. Aquesta mitjana suposa un augment del 50% respecte dels cànons percebuts el 2018 pels mateixos conceptes.

La publicitat en l’exterior dels autobusos està considerada com la més eficaç en termes d’audiència, segons l’Estudi General de Mitjans. Per a TMB, la gestió professional i ordenada de la publicitat dels autobusos és una de les fonts d’ingressos no tarifaris mitjançant els quals es minora la necessitat d’elevació de tarifes i de més subvencions de les administracions públiques per al sosteniment del transport públic de l’àrea de Barcelona. El foment i la diversificació d’aquest tipus d’ingressos és una de les línies estratègiques de l’empresa, que ha aconseguit elevar-los un 31% entre el 2012 i el 2018.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Campanya pròpia de TMB en un autobús / Foto: TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies