Premsa TMB

El servei de metro patirà afectacions amb motiu de les aturades parcials de dilluns, 8 de maig

En hores punta (de 7 a 9 h i de 16 a 18 h) els serveis mínims estableixen la circulació del 40% dels trens, mentre que a la nit (de 20.30 a 22.30 h) l'oferta serà el 20% de l'habitual. L'empresa lamenta que després dels avenços aconseguits en sis sessions de treball la part social hagi bloquejat l'acord sobre el conveni

Amb motiu de les aturades convocades pel comitè d'empresa de Metro tots els dilluns laborables en diferents franges horàries, el servei de metro es veurà afectat notablement altra vegada aquests dilluns, 8 de maig, ja que no ha estat possible arribar a un acord en les sis sessions de negociació desenvolupades aquesta setmana i l’anterior.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ordenat que es mantinguin serveis essencials del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall. Així, en aquestes franges el servei previst serà el següent (amb l’advertiment que les alteracions començaran abans i s’allargaran fins més tard, a causa del temps necessari per a la retirada i la incorporació de trens):

  • De 7 a 9 h, 40%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals i de 14-18 a les automàtiques
  • De 16 a 18 h, 40%: intervals de 10-13 minuts a les línies convencionals i de 14-24 a les automàtiques
  • De 20.30 a 22 h, 20%: intervals de 18-26 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques
  • De 22 a 22.30 h, 20%: intervals de 32-44 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, en què de 7 a 9 h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i de la tarda, quan de 16 a 18 h es poden registrar 170.000 entrades. Per això recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D'altra banda, l’aturada de la tarda pot afectar el telefèric de Montjuïc, servei que té el manteniment assignat a personal de Metro.

Bloqueig a última hora de la nit

Al llarg d’aquesta setmana i l’anterior, han tingut lloc sis reunions de negociació, amb la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en les quals la Direcció ha ofert solució als 7 punts de la convocatòria de vaga i ha fet entrega d'una proposta de conveni col·lectiu íntegra per treballar-la conjuntament.

Durant la llarga sessió d’ahir dijous, les parts van treballar principalment la durada del conveni, les referències al marc normatiu vigent per a FMB, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i la reducció de la jornada anual de 1.674 hores, punts en què hi havia més discrepàncies. Inexplicablement, a última hora de la nit, la part social va trobar insuficient la proposta i va comunicar que no la presentaria a les assemblees de treballadors d’avui divendres.

L’empresa lamenta aquest bloqueig després que totes dues parts han treballat molt per definir un bon conveni, que comportaria sensibles millores econòmiques (superiors al 7% en els quatre anys de vigència) i socials per a la plantilla.

En aquest moment, quan les parts ja han estat capaces d’arribar a acords importants, s’imposa un exercici de responsabilitat per aconseguir un conveni que afavoreixi els treballadors de Metro i que faci possible la prestació d’un servei de transport de la màxima qualitat. La Direcció de TMB espera que després del dia 8 es puguin reprendre les negociacions i s’arribi a un acord definitiu al més aviat possible.

Àudio amb l'explicació de Mercedes Vidal presidenta de TMB, sobre la situació el conveni de Metro:

 

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge genèrica del Metro de Barcelona
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies