Redacció

Metro de Barcelona innova amb una solució avançada de telemonitorització de trens

TMB implantarà a la seva xarxa ferroviària la solució Digital Train amb l'objectiu de recuperar la informació que circula pel sistema de comunicació dels combois, per optimitzar el manteniment i millorar l'operació.

El metro de Barcelona, operat per TMB, ha assolit nivells màxims de fiabilitat de servei (més de 95.000 cotxes-km sense avaries) i s'ha fixat com a objectiu mantenir i millorar aquests registres de qualitat en el futur, en un escenari d'increments d'oferta i demanda que serà altament exigent amb el material mòbil. Per això, l'Àrea de Manteniment i Projectes de Metro treballa en l'aplicació d'un conjunt de solucions tecnològiques avançades al seguiment i la conservació de la flota de trens, integrada per 171 unitats.

Per TMB la finalitat del projecte és doble. En primer lloc, els registres reals dels sistemes instal·lats, juntament amb l'aplicació dels algoritmes pertinents, proporcionen tendències d'evolució del funcionament dels sistemes monitoritzats i poden aplicar-se per anticipar errors. D'altra banda, si l'avaria s'acaba produint, se'n pot escurçar la durada. I és que la creixent complexitat i el nombre de sistemes embarcats al tren dificulten la ràpida resolució de certs tipus d'incidències durant el servei. En conseqüència, els temps de parada que segueixen a una incidència poden ser dilatats, cosa que afecta la percepció de l'usuari sobre la qualitat del servei.

Informació sensible a distància

El sistema embarcat en les unitats ferroviàries monitoritzades proporciona al centre de control tota la informació sensible del tren: la pantalla del motorista, informació del servei, alarmes dels sistemes embarcats i nivell de passatge, entre d'altres. La informació que s'obté és abundant i molt variada, cosa que proporciona múltiples possibilitats per a l'operació i també per racionalitzar la inversió en manteniment.

El Centre de Control de Metro / Foto. Arxiu TMB
El Centre de Control de Metro / Foto. Arxiu TMB

En el futur TMB busca disposar d'una eina que permeti ajustar els temps de manteniment dels elements que configuren el tren al seu estat real i no només a la intensitat de l'ús o al temps transcorregut des del manteniment anterior, com s'ha fet tradicionalment. Aquesta opció s'alinea amb les múltiples iniciatives de manteniment basat en la condició (condition based maintenance) que s'estan duent a terme a Europa.

El sistema, que es troba en una fase de prova, s'està desplegant al metro de Barcelona en cooperació amb Smart Motors, firma especialitzada en manteniment predictiu, i la previsió és que el 2020 estigui totalment desenvolupat. A més, aquesta solució proporciona la possibilitat de transmetre informació addicional i mostrar-la mitjançant la mateixa aplicació web de visualització de dades, per exemple, les càmeres de vídeovigilància.

Altres funcionalitats

Per aprofitar al màxim aquesta nova forma de telemonitorització, Metro de Barcelona està estudiant usos addicionals de l'eina. En aquest sentit, el recompte real de passatgers per unitat serà determinant per a la planificació de serveis en escenaris futurs. La possibilitat de conèixer el nombre de passatgers per vagó, la temperatura, el correcte funcionament de llums i portes, entre altres, proporcionen eines per millorar l’experiència del viatger. Una altra possibilitat que s'estudia és fer servir els registres de consum d'energia per millorar els sistemes de recuperació d'energia i la conducció automàtica. Finalment, el sistema podria ser d'utilitat també per mantenir determinats elements de senyalització i infraestructura de via.

 “Les noves tecnologies de la indústria 4.0 ens donen l'oportunitat de millorar el servei que actualment estem donant en un escenari de màxima eficiència”, ha subratllat Fernando Vaquero, TMB Digital Train project manager.

“En els darrers anys s'està produint una revolució en tot tipus de negocis amb el tractament d'informació derivat de la sensorització de dispositius diversos i de l'anàlisi massiva de dades. El sector ferroviari no hi és aliè i s'estan introduint aplicacions pràctiques d'ús d'aquestes tecnologies. El fet de poder incorporar a la gestió del servei l'estat real dels actius i aplicar teories de big data per analitzar-ne el funcionament present i futur ofereix grans oportunitats per racionalitzar costos i disminuir les incidències en el servei. Smart Motors, que ofereix un extens portafoli de solucions en monitorització i manteniment predictiu, està treballant en una solució per al material mòbil ajustada a les necessitats de Metro de Barcelona en el repte d'oferir sempre el millor servei”, ha declarat Marc Gispert, administrador i fundador de l'empresa Smart Motors.

Darrera modificació: 
12.02.2018
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies