Redacció

Les Escoles Comercials Montserrat per a fills d'empleats del Metro Transversal

Des del 1945, durant més de 40 anys les anomenades Escoles del Metro van instruir generacions d'empleats i de fills d'empleats del suburbà. El 12 de novembre hi ha una trobada d'exmestres i exalumnes. 

Aquest text de Rosario Ibáñez va ser publicat inicialment en dues parts als números 98 i 99 de la revista de TMB 'Hora Punta', l'any 2010.

El 13 de novembre de 1943, com a conseqüència de les inquietuds socials dels dirigents del Metro Transversal cap als seus empleats, es va crear un Departament Social (des del 1948 anomenat Círculo Social Metropolitano). Aquest departament va entrar en funcionament el juny del 1944 i estava integrat per les següents seccions: cultural, teatral, coral, musical, social, esportiva i excursionista.

El 1945, a proposta de la secció cultural, l'empresa crea la secció escolar. A través d'aquesta secció neixen unes escoles per a fills d'empleats, a la barriada de Sants, al número 42 del carrer Jocs Florals. L'impulsor d'aquest projecte va ser José M. Vicens Corominas, en aquell moment cap administratiu de l'empresa, creador i ànima del Círculo Social Metropolitano i de les Escoles Comercials Montserrat. Va continuar al capdavant de la direcció del Círculo i les Escoles fins a la seva mort el 16 de juny de 1970.

Seu provisional a Jocs Florals

El dilluns 15 d'octubre de 1945 comença el curs al carrer Jocs Florals, amb classes nocturnes de 18 a 20 hores, i les matèries que s'imparteixen són les assignatures de gramàtica, aritmètica i música. Era l'inici d'un projecte il·lusionador!

El segon curs ja comença amb horari escolar, i provisionalment al mateix edifici de Jocs Florals. El 2 d'octubre de 1946 entren oficialment en funcionament en tots els seus aspectes les Escoles Comercials Montserrat. Quaranta alumnes integren la matrícula del primer curs, a càrrec de cinc mestres, en torns, segons les seves respectives especialitats.

L'empresa inicia immediatament la construcció de les escoles i, així, el diumenge 3 d'octubre de 1948 (curs escolar 1948/49) s'inaugura un nou i esplèndid edifici on s'instal·laran definitivament les Escoles Comercials Montserrat, al número 113-119 del carrer Badal. Segons una ressenya de l'època, el edificio es amplio y capaz, dotado de todos los servicios necesarios y rodeado de jardines y patios de juego. Ampliación de profesorado, docto y competente, Claustro de Dirección y Profesorado en número de catorce, con el fin de atender a las cada día más numerosas peticiones de ingreso, formuladas por los empleados de la Empresa a favor de sus hijos.

A les escoles, a més dels ensenyaments reglats pels estudis primaris, s'impartien estudis comercials (comptabilitat, taquigrafia, mecanografia) i classes nocturnes per als empleats. La formació que es donava a l'escola permetia que els alumnes, en acabar els estudis, poguessin incorporar-se fàcilment al món laboral (administratiu-mercantil). Cal ressaltar que també s'impartien classes de música, dibuix i francès, i hi havia un cor escolar i un esbart dansaire. L'escola disposava de la capella del Círculo Social (a Jocs Florals) i d'un teatre al mateix edifici de l'escola.

El 1961, l'absorció per part de l'empresa del FC Metropolità de Barcelona SA del Gran Metropolità de Barcelona SA, repercuteix en el creixement de la plantilla i, per tant, es fa necessari ampliar l'escola. Per això es decideix construir un nou cos d'edifici, de línies modernes, unit a l'existent. En el curs escolar 1963/64 s’inaugura aquest nou edifici amb sis noves i espaioses aules. Aquesta ampliació permetrà augmentar el cens escolar fins als 250 alumnes.

Teatre (edifici 1) el 1960 / Foto: Arxiu TMB 
Teatre (edifici 1) el 1960 / Foto: Arxiu TMB 

El 1971 l'entrada en vigor de la futura llei d'educació general bàsica (EGB) suposava atendre noves necessitats de l'escola. Per això es va començar la construcció d'un nou i modern edifici que es va inaugurar el curs escolar 1972-73 i que va permetre ampliar l'escolarització, amb alumnes de preescolar de 4 i 5 anys. A les seves aules es donarien els cursos de la primera etapa de l'EGB, mentre que els alumnes de la segona etapa van continuar a l'edifici antic (el primer), les instal·lacions del qual es van millorar i modernitzar, d'acord amb les del nou. Aleshores a l'Escola s'imparteix ensenyament preescolar i educació general bàsica.

L'any 1978, i a instàncies de la Junta de Pares, en el conveni col·lectiu de l'empresa es pacta que el pròxim curs podran ingressar a les escoles els nens de tres anys, que a partir d'ara tindran menjador escolar.

Classe de preescolar / Foto: Arxiu de TMB
Classe de preescolar el 1977 / Foto: Arxiu TMB

Van anar passant cursos i promocions d'alumnes, es van adaptar els plans escolars, sempre segons els canvis que l'autoritat educativa promulgava, fins que el 1983, en el XIV Conveni Col·lectiu, es va pactar la cessió de les escoles al sector públic. Durant els següents anys 1984 i 1985, van seguir desenvolupant la seva tasca acadèmica i, finalment, el 1985 es van concretar els pactes, l'empresa va cedir tots els edificis i el terreny a l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, va canviar de nom i d'administració.  A partir del curs escolar 1985-86 va passar a dir-se Cavall Bernat i va passar a ser un col·legi públic de propietat municipal i depenent de la Generalitat de Catalunya. Els mestres van passar a treballar a diferents departaments de l'empresa.

Al llarg dels anys les escoles van tenir les següents direccions: José M. Vicens (1948-70), Maria Xifró (1971-78), Concepció Plasencia (1978-84) i Pilar Dorado (1984-85).

Cal ressaltar que des dels inicis fins al tancament, l’escola va ser gratuïta (inclosos els llibres). I els alumnes podien accedir, mitjançant el seu historial acadèmic, a les beques que anualment concedia l'empresa per a estudis superiors.

El 1999, amb motiu del 50è aniversari de les escoles, es van celebrar una sèrie d’actes commemoratius, organitzats conjuntament pels mestres, exmestres, alumnes i exalumnes de les dues escoles: Escoles Comercials Montserrat (1949-1984) i Cavall Bernat (1985).

Arribat el final de la història de les Escoles del Metro, recordem els seus fundadors: Jaime Fanés Casas (director gerent del FC Metropolità de Barcelona SA i director honorari de les escoles) i José M. Vicens Corominas (director administratiu de l'empresa i director de les escoles). I tots aquells que al llarg dels anys tant les van estimar: directors, professors, personal administratiu i auxiliar, pares i alumnes. 

Trobada d'exmestres i exalumnes de l'escola

El proper 12 de novembre tindrà lloc una trobada d'exalumnes de les Escoles Comercials Montserrat per rememorar aquells temps i retrobar-se amb els antics amics i companys d'estudis. Se'n va celebrar una el 1990 i ara que es compleixen 71 anys de la seva creació s'organitza una nova jornada, que comptarà amb una gran exposició amb tots els objectes i records relacionats amb les escoles que han aportat exalumnes.

Trobada d'exmestres i exalumnes de l'escola el 25 de maig del 1990 al Poble Espanyol / Foto: Arxiu TMB 
Trobada d'exmestres i exalumnes de l'escola el 25 de maig del 1990 al Poble Espanyol / Foto: Arxiu TMB

Darrera modificació: 
11.11.2016
Tema: 

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies