Metro

Accés al metro de Catalunya / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Avisador lluminós sobre un dels mòduls de portes verticals a Can Cuiàs / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Fotograma de 'Barcelona Sur' (1981)