Premsa TMB

TMB no veu raons objectives per a la convocatòria d'una vaga de Metro

El conveni col·lectiu s'està aplicant i la crisi de l'amiant es gestiona amb rigor i diàleg permanent amb els afectats i la plantilla

Amb motiu de l’assemblea de treballadors de Metro convocada per demà, en la qual el Comitè d’Empresa ha avançat que proposarà una tanda d’aturades parcials que es desenvoluparan les pròximes setmanes, la Direcció de TMB no veu raons objectives en la situació laboral dins de l’empresa per justificar la convocatòria d’una vaga. Aquesta possible convocatòria de vaga, que en el format que plantegen els sindicats tindria efectes greus en el servei amb un cost mínim per als treballadors, aniria contra l’interès públic i afectaria el dret a la mobilitat dels ciutadans.

En relació als arguments esgrimits pel Comitè d’Empresa, TMB vol manifestar que:

 • El conveni col·lectiu de Metro té vigència fins a finals del 2019 i s’està aplicant de manera constructiva i favorable en tot el que representa millores econòmiques, socials i de les condicions de treball de la plantilla.
 • L’empresa està desenvolupant el pla de gestió de materials amb contingut d’amiant amb el màxim rigor i en diàleg permanent amb els afectats i amb tota la plantilla, seguint tots els protocols de salut i en contacte amb l’Agència de Salut Pública. Amb el coneixement actual, amb les mesures adoptades en els trens i les instal·lacions, i segons confirmen les anàlisis ambientals, no existeix risc d’exposició a fibres d’amiant ni per als treballadors ni per als usuaris del metro de Barcelona.
 • Els indicis d’afectació per fibres d’amiant identificats fins ara en els exàmens mèdics fets a part de la plantilla de Metro corresponen a possibles exposicions anteriors a la detecció de determinats materials amb contingut d’amiant i per tant anteriors a l’adopció de les mesures corresponents de prevenció de riscos laborals. En tot cas es tracta de manifestacions pleurals benignes que no es poden considerar malalties professionals, segons la legislació.
 • L’empresa, a petició del Comitè de Seguretat i Salut, ha ampliat els col·lectius acollits al programa de vigilància de la salut per a treballadors potencialment exposats a materials amb contingut d’amiant, que passaran a ser un miler. Igualment, qualsevol treballador, encara que no pertanyi a cap d’aquests col·lectius i no hagi estat exposat a l’amiant, pot acollir-se a la campanya de detecció de malalties respiratòries que inclou la realització d’una Tomografia Axial Computeritzada d’Alta Resolució (TACAR) i descartar així qualsevol sospita.
 • No té sentit adoptar mesures com el rentat centralitzat de roba de treball perquè en cap cas ha pogut estar en contacte amb fibres d’amiant. Tots els treballs d’eliminació i/o manipulació de materials amb contingut d’amiant els realitzen empreses especialitzades, amb estricte compliment de la llei i màximes mesures de seguretat.
 • La Direcció de TMB seguirà, com ha estat fent fins ara, analitzant amb els treballadors el seguiment als afectats per l'amiant i implementant totes les mesures per continuar assegurant el màxim control de la salut i el seu acompanyament.
 • TMB va posar en funcionament el novembre un web monogràfic sobre l’amiant, al  qual es pot accedir a través del portal corporatiu com a servei per al conjunt dels treballadors de metro, per donar-los les respostes necessàries als dubtes o qüestions referents a la detecció d’amiant, i per a l’opinió pública en general.
 • L’automatització i la digitalització són tendències d’abast global que formen part de l’estratègia de creixement i modernització del metro de Barcelona. L’automatització implica un pas endavant en el funcionament d’un metro, ja que ens ofereix la possibilitat de millorar el servei i adaptar-lo àgilment a les variacions de la demanda, així com reduir el temps de resposta davant d’incidències, entre d’altres beneficis. Per això ja hi ha 1.000 quilòmetres de metro automàtic al món (dels quals 32,5 km a Barcelona) i els pròxims cinc anys se n’obriran 1.000 més.
 • Automatitzar no vol dir en cap cas reduir personal ni disminuir la plantilla, sinó aprofitar l’evolució tecnològica per donar més contingut als llocs de treball i millorar el servei. De fet la plantilla de TMB ha crescut en 550 persones (237 a Metro) durant els últims quatre anys i no hi ha cap pla per reduir-la.
 • L'obertura i tancament d'estacions en remot ja existeix des del 2009 en les línies automàtiques 9/10 i 11, on funciona correctament. A les línies convencionals s’estan fent proves amb totes les garanties tècniques i de seguretat, i en diàleg permanent amb la part social. Una d'aquestes garanties és la impossibilitat que cap usuari quedi atrapat en una estació, ja que els accessos disposen de portes de sortida d'emergència que s'obren fàcilment des de l'interior.
 • Es tracta d’una millora del servei que alhora permet tirar endavant mesures de benestar laboral, com ara la creació de nous torns a les franges centrals de l'operació, les de més afluència de viatgers, d'acord amb l'últim conveni col·lectiu. En cap cas es busca una disminució de la plantilla, al contrari, la plantilla de TMB ha augmentat en els últims quatre anys en 550 persones.
 • Els acomiadaments al·legats com a motiu de vaga són la resposta de l’empresa a uns fets delictius comesos per un grup de treballadors (auxiliars de control i informació) que van ser acomiadats el mes de novembre de 2016 per expedir denúncies falses que els permetien quedar-se els diners de les multes. Tots els acomiadaments han estat declarats procedents judicialment, menys un que ha estat declarat improcedent en primera instància i actualment està en via de recurs judicial i pendent de sentència ferma.
 • Els treballadors de la bossa d’estiu són persones formades i contractades per treballar durant el període de vacances de tres mesos de durada de la plantilla fixa d’agents d’atenció al client. Les persones integrants d’aquesta bossa de treball, durant el primer estiu que treballen a metro, estan subjectes a valoració de  les seves tasques i actitud; de manera que si aquesta valoració és negativa, fet que és excepcional, no se’ls torna a contractar per al següent període temporal de treball. En cap cas es tracta d’acomiadaments.
Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Banderola d'una estació de metro / Foto: TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies