Oriol Pàmies

Les principals dades de la mobilitat a Europa, agrupades en una sola publicació

L'Atles 2021 recull bones pràctiques arreu del continent per afavorir un canvi d'hàbits i de polítiques en contra de la crisi climàtica.

La Fundació Heinrich Böll, situada en l'òrbita de l'ecologisme a Alemanya, ha editat l'Atles Europeu de la Mobilitat 2021, que analitza els fets i les xifres clau sobre el sector del transport i la mobilitat a Europa. L'obra no sols recopila, compara i mostra gràficament les dades, sinó que les interpreta amb un enfocament marcat cap a l'objectiu d'una mobilitat sostenible i justa.

El sector del transport consumeix un terç de tota l'energia final a la Unió Europea, i la major part d'aquesta energia prové del petroli. Per tant, el transport és responsable d'una gran part dels gasos d'efecte hivernacle que provoquen el canvi climàtic, tal com ha constatat l'Agència Europea del Medi Ambient. Al mateix temps, el trànsit és la primera causa de la contaminació atmosfèrica, sobretot a les ciutats, que afecta la salut de la població. La reducció dels efectes adversos del trànsit és una de les claus per afrontar la crisi climàtica.

Martin Keim, de la Fundació Heinrich Böll, i el científic independent Philipp Cerny, com a redactors en cap de l'atles, juntament amb 20 experts de nou estats membres de la UE, han registrat exemples positius d'una àmplia varietat de països i regions i els han exposat en els 19 capítols del llibre. L'atles mostra bones pràctiques i també proporciona recomanacions sobre polítiques possibles. Les dades i els fets són nous, ja que s'han tingut en compte els canvis causats per la pandèmia en l'últim any.

Els autors acaben resumint el contingut recollit en 12 lliçons:

 • La mobilitat europea, tal com s'ha desenvolupat, ha empoderat moltes persones i implica autodeterminació, però aquestes fites també generen estrès social i ecològic.
 • El turisme massiu i els viatges en avions i creuers són particularment perjudicials per al medi ambient. El mercat únic europeu té un paper decisiu en aquest sentit i, per tant, els europeus hi tenen una bona part de responsabilitat.
 • El transport massiu motoritzat ha assolit els seus límits. Un sector europeu del transport dominat pels combustibles fòssils aporta escalfament global, contaminació i estrès.
 • Els cotxes ocupen massa espai. L'espai públic disponible s'ha de destinar de forma més eficient per a la bicicleta, la marxa a peu i els diversos mitjans de transport públic, especialment a les ciutats.
 • Els mitjans de transport respectuosos amb el clima i els combustibles fòssils són incompatibles. Les transicions sostenibles d'energia i mobilitat van de la mà.
 • Els ferrocarrils seran essencialment l'eix vertebrador d'un sistema de transport europeu compatible amb el clima, però actualment sovint es limiten a països individuals. Són necessàries les inversions per ampliar i reactivar les rutes ferroviàries dins i fora de les fronteres.
 • Amb els seus corredors transeuropeus de xarxes de transport, la UE ha establert un sistema per a una infraestructura de transport a escala europea. És fonamental que les polítiques implementades dins del Pacte Verd Europeu segueixin aquesta idea transeuropea.
 • La digitalització del transport europeu aporta oportunitats mitjançant la connexió de diferents formes de transport en una sola aplicació. L'accessibilitat i la disponibilitat d'aquestes tecnologies per a tothom és un repte.
 • Les indústries del transport són múltiples. El sector de l'automoció europeu està experimentant canvis profunds. La producció de bicicletes reforça la creació de valor regional i enforteix les petites i mitjanes empreses europees.
 • Evitar - canviar - millorar és l'estratègia per fer més sostenible la mobilitat a Europa. La pandèmia de Covid-19 ha obligat les persones a adaptar el seu comportament de mobilitat i ha creat la necessitat de repensar les pràctiques convencionals.
 • Els costos externs de vehicles i avions com a modes de transport més contaminants no es reflecteixen en el que paguem per utilitzar-los. Fins ara, la implementació del principi qui contamina paga és profundament defectuosa i ha de ser abordada per polítiques de la UE com ara impostos, preus del carboni o peatges a les carreteres.
 • La mobilitat europea del futur comporta mitjans de transport interrelacionats, atractius, eficients en termes de recursos i respectuosos amb el clima en un marc europeu, i contribueix a una alta qualitat de vida a les ciutats i a les zones rurals ben connectades.

L'atles es pot descarregar en versió digital al web de la fundació promotora, inicialment només en anglès.

Projectes de mobilitat sobre el mapa d'Europa, annex de l'atles

Darrera modificació: 
19.02.2021

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies