Transport

març 2019

Ja es poden consultar les xifres relacionades amb TMB i la seva oferta referides al 2018 / Imatge: TMB

TMB ha donat a conèixer les principals xifres d'activitat de la companyia al llarg del 2018. S'hi recullen indicadors de servei del metro, autobusos i transports d'oci, així com dades sobre vehicles, plantilla i molts altres.

El metro funcionarà fins a les 12 de la nit, com és habitual els dies feiners
Transport públic i bicicleta, dos modes que el nou PMU vol potenciar / Foto: Pep Herrero (TMB)

La planificació de la mobilitat per al període 2019-2024 busca reduir l'accidentalitat, fomentar la mobilitat activa, reduir la contaminació i potenciar l'eficiència del transport a la ciutat.

Concentracions i manifestacions compliquen el funcionament del transport públic de superfície avui a Barcelona
Una dona consulta un mapa de la nova xarxa de bus / Foto: Ajuntament de Barcelona

Les dones fan un ús més intensiu del transport públic que els homes; alhora, també són més proclius a les opcions de mobilitat activa (caminar, anar en bicicleta o fer servir vehicles de mobilitat personal).

El metro garantirà la mobilitat durant el pas de la cursa, diumenge al matí
Nova senyalització a la recent estació de Provençana L10 Sud / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)

En les renovacions de la senyalització de la xarxa de metro de Barcelona s'estan aplicant pictogrames igualitaris, que eviten diferenciar rols masculins i femenins. L'exemple de la foto correspon a la nova estació de Provençana. 

Imatge
Autobús de la línia H16, la de més passatge de TMB / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)

Un cop finalitzat el projecte de la nova xarxa de bus, l’Ajuntament i TMB es plantegen continuar guanyant regularitat, revisar el servei de proximitat i de cap de setmana i millorar els intercanvis.

Els primers usuaris al vestíbul de Provençana / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)

Després de l’acte inaugural de dissabte, els veïns de l'Hospitalet han aprofitat el cap de setmana per conèixer la nova infraestructura de transport.