Kit de premsa

Línia del temps per la història de TMB

 • 1979Evolució de Transports Metropolitans de Barcelona.

  Es crea Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) - en aquell moment Transports Municipals de BCN- per gestionar conjuntament els serveis de transport de Metro i de Bus.

 • 1980Títols de transport

  S’introdueix la targeta multiviatge al metro i el bitllet combinat metro-bus.

 • 1981Tramvia Blau

  L’Ajuntament de Barcelona es fa càrrec del Tramvia Blau, el qual passarà a ser gestionat per TMB.

 • 1982Ampliació línia 4 del metro

  El 19 d’abril s’inaugura el tram Guinardó - Roquetes de la línia 4 del metro i el 15 d’octubre el tram Selva de Mar - La Pau de la mateixa línia.

 • 1983Desplegament de la xarxa de metro.

  El 21 de desembre s’inaugura el tram Torras i Bages - Santa Coloma de la línia 1 del metro, mentre que el 23 de desembre s’obre al servei el tram el tram Santa Eulàlia - Torrassa d’aquesta mateixa línia 1 i el tram Sant Ildefons – Cornellà de la línia 5.

Recursos històrics de TMB