Premsa TMB

Convocatòria d'aturades parcials a Autobusos, de dilluns a divendres d'aquesta setmana

Amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'Autobusos de TMB, sense el suport del comitè d'empresa, a partir de dilluns, 8 d'octubre, el Departament d’Empresa i Ocupació ha ordenat que es mantinguin serveis mínims diferenciant hores punta i la resta de franges, i també per tipus de línies.

La convocatòria és de dues hores d'aturada per torn (de 2 a 4 h, de 9 a 11 h i de 16 a 18 h), de dilluns a divendres, amb caràcter indefinit. L’ordre estableix que funcioni la meitat (el 50%) del servei quan la vaga s'escaigui en les hores punta de matí i de tarda i un proporció menor en determinades línies en la resta de franges horàries.

Això vol dir que mentre es mantinguin les aturades el servei de bus es pot veure afectat de la manera següent:

· Fins a les 9 h, servei normal
· De 9 a 11 h, serveis mínims del 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies Bus del Barri
· D'11 a 16 h, servei normal
· De 16 a 18 h, serveis mínims del 50% en totes les línies
· De 18 h fins al final, servei normal

TMB lamenta aquestes aturades, que s'originen contra una disposició del govern central que afecta tot el sector públic. L'empresa ha ofert alternatives per neutralitzar l'efecte del reial decret 20/2012 en el poder adquisitiu dels treballadors, en un esforç negociador que ha donat com a fruit l'acord subscrit amb dos sindicats representatius. Aquest acord és aplicable als afiliats d'aquests sindicats i està obert a la incorporació de la resta i de tots els treballadors que s'hi vulguin adherir individualment.
Barcelona, 5 d'octubre de 2012
 

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

picto alteracions bus

També et pot interessar...

Últimes notícies