Redacció

Gran acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals han aprovat avui els compromisos per reduir un 30% les emissions contaminants vinculades al trànsit en el termini de 15 anys.

La Cimera de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona, celebrada avui al Palau de Pedralbes, ha confirmat el consens institucional per tirar endavant mesures efectives contra la contaminació que afecta especialment la conurbació de Barcelona i que procedeix en gran part de la mobilitat.

L’acte ha aplegat representants d’administracions, ens locals i organismes implicats en la reducció de la contaminació: Generalitat, AMB, Diputació i altres ens locals. L’objectiu és aconseguir la reducció d’un 30% de les emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Com a mínim, un 10% d’aquestes emissions es reduiran els propers 5 anys, i així progressivament fins arribar al 30% pactat.

L’acord afecta l’anomenat Àmbit-40, que són els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, entre els quals hi ha Barcelona i els altres deu municipis en què opera TMB.

Les mesures consensuades inclouen restriccions al trànsit a partir de l’1 de desembre vinent, en què es prohibirà la circulació de les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994 i dels turismes d’abans de l’1 de gener del 1997, en situacions d’episodi ambiental, en els 40 municipis de l’entorn de Barcelona. A partir de l’1 de gener del 2019 la restricció s’estendrà a tots els dies feiners, amb episodi o sense.

Recomanació de fer servir el transport públic

Les administracions es comprometen a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de modificar els hàbits de mobilitat per aconseguir la disminució de les emissions i la millora de la qualitat de l’aire, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi. Especialment en cas d’episodi ambiental, es recomanarà la disminució dels desplaçaments no obligats, evitar les hores punta i apostar pel transport públic enfront del vehicle privat.

La cimera ha validat la creació d’una Targeta Verda metropolitana que donarà dret a tres anys de transport públic gratuït per a tots els serveis de transport de l’ATM. Se’n podran beneficiar els residents a l'AMB que donin de baixa i desballestin un vehicle lleuger dièsel fins a Euro 3 (fabricats abans del 2005), o de gasolina o de gas fins a Euro 1 (fabricats abans del 1996) i motos tipus pre-Euro o Euro 1, i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència dels tres anys de la Targeta Verda. Els municipis de l’Àmbit-40 que no siguin beneficiaris de la Targeta Verda metropolitana es podran afegir a la nova tarificació social i ambiental.

El peatge per congestió, a estudi

La Generalitat, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona estudiaran la implantació d’un possible peatge per congestió en l’Àmbit-40, en el marc del procés de revisió i implantació d’un nou model de finançament de les vies d’alta capacitat de Catalunya, amb la previsió de disposar de conclusions la tardor del 2017. També estudiaran la implantació d’un recàrrec sobre el preu dels carburants per finançar la millora de la tarifa dels transports públics, i el disseny d’un nou model tarifari quilomètric i un nou model de pagament per ús que ha de substituir els 88 títols (T-Mobilitat).

A més, la Generalitat dóna suport a la inclusió dels 36 municipis de l'AMB a la corona 1 del sistema integrat. Totes dues administracions crearan un grup de treball per estudiar-ne les repercussions tècniques, la sostenibilitat econòmica i la disponibilitat tecnològica per poder posar-hi calendari.

Més informació a les notes de premsa de la Generalitat, l'AMB i l’Ajuntament de Barcelona.

Darrera modificació: 
07.03.2017

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies