Florida

Una banda de músics actuant a l'estació de Santa Eulàlia de la L1 / Foto: pep Herrero (TMB)