Quina estació de metro està situada més al nord?

Gràfic de resultats

Quina estació de metro està situada més al nord?

Respostes

Nombre de respostes: 528