Per antiguitat, quina posició ocupa Barcelona (1924) entre els metros d'Europa?

Gràfic de resultats

Per antiguitat, quina posició ocupa Barcelona (1924) entre els metros d'Europa?

Respostes

Nombre de respostes: 132