A quina ciutat correspon aquesta imatge de l'any 1936?

Gràfic de resultats

A quina ciutat correspon aquesta imatge de l'any 1936?

Respostes

Nombre de respostes: 94