Identifiques aquesta plaça per on circulava l'any 1930 aquest bus de la CGA?

Gràfic de resultats

Identifiques aquesta plaça per on circulava l'any 1930 aquest bus de la CGA?

Respostes

Nombre de respostes: 45