Aquesta fotografia del 1962 ens mostra una de les estacions de metro més singulars de tota la nostra xarxa. La reconeixes?

Gràfic de resultats

Aquesta fotografia del 1962 ens mostra una de les estacions de metro més singulars de tota la nostra xarxa. La reconeixes?

Respostes

Nombre de respostes: 133