En quin lloc de la ciutat de Barcelona situes aquesta imatge?

Gràfic de resultats

En quin lloc de la ciutat de Barcelona situes aquesta imatge?

Respostes

Nombre de respostes: 130