On és la parada d'autobusos de Barcelona amb el codi número 1?

Gràfic de resultats

On és la parada d'autobusos de Barcelona amb el codi número 1?

Respostes

Nombre de respostes: 149