Quina família tipogràfica es fa servir en la senyalètica del metro de Barcelona?

Gràfic de resultats

Quina família tipogràfica es fa servir en la senyalètica del metro de Barcelona?

Respostes

Nombre de respostes: 383