zonauniversitaria.jpg

Estació Zona Universitària de la línia 9 Sud de metro.