tramviablau.png

Captura del vídeo de Xavier Gaja del Tramvia Blau l'any 1978