taula-fibrociment.png

Taula resum de l'inventari de fibrociment al metro de Barcelona