t-blau-avantprojecte-render-2020.jpg

Imatge virtual del disseny de l’avinguda Tibidabo / Foto: Ajuntament de Barcelona