simulador-convencionals.jpg

El simulador utilitza imatges reals gravades en alta definició i renderitzades