quadre_demanda_covid_metro.png

Taula amb l'evolució de la demanda de metro