quadre_demanda_covid_bus.png

Taula amb l'evolució de la demanda de bus