presentacio-final-nxbus-busbcn-301018.jpg

Mercedes Vidal, presidenta de TMB, entre el director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, i el conseller delegat, Enric Cañas / Foto: TMB