prc_172928376.jpg

Imatges de diferents etapes de l'autobús / Fotos: Simon Gray / Caters, publicades a Metro