mmona_grott_1.jpg

Estació del pantà 1908 / Imatge: web agrupament.cat