lesbos-landing-5.jpg

Open Arms porta a terme tasques de vigilància i salvament al Mediterrani i l'Egeu / Foto: Web d'Open Arms