irina_definitiva.jpg

Irina Domènech, comandament del centre d'explotació de Bus