inversions-2019.jpg

Gràfic amb l'evolució de les inversions de TMB