granada-metro_1-kjjg-u1307499100284df-624x385ideal.jpg

Les tasques de manteniment a les cotxeres granadines s'han de concentrar en cinc hores / Foto: Ramón L. Pérez a l'Ideal