evolucio-demanda-tmb-2017.jpg

Gràfic d'evolució de la demanda a les xarxes de TMB des del 2002 al 2017