estand_fira-prat-3.jpg

Estand L9 a la Fira del Prat